неділя , 14.04.2024

Програмне забезпечення “BAS Малий бізнес”: можливості та переваги

Програмне забезпечення “BAS Малий бізнес” дає можливість керувати та записувати щоденні фінансові операції організації, включаючи управління основними засобами, управління витратами, управління доходами, а також звітність та аналіз.

Малий бізнес

Функції програмного забезпечення “BAS Малий бізнес”

Комплексна система бухгалтерського обліку https://br.org.ua/ru/produktyi-bas-8/bas-maliy-biznes/ відстежує активи, зобов’язання, доходи та витрати організації. Ці транзакції заповнюють в режимі реального часу, надаючи миттєвий доступ до точних фінансових даних у режимі реального часу. Це також дозволяє власникам малого бізнесу отримати уявлення про продуктивність організації на операційному рівні.

Програмне забезпечення “BAS Малий бізнес” ідеально підходить для:
1. торгових компаній;
2. виробничих підприємств;
3. сервісних компаній.

Систематичний облік фінансових операцій дозволяє складати квартальні та річні фінансові звіти, включаючи баланси, звіти про прибутки та збитки, звіти про рух грошових коштів і звіти про акціонерний капітал.

Бухгалтерське програмне забезпечення має вирішальне значення для допомоги організаціям у виконанні щоденних бізнес-процесів. Це рішення дозволяє керівникам компаній тримати руку на пульсі фінансового стану компанії.Сучасне програмне забезпечення “BAS Малий бізнес” дозволяє організовувати журнальні записи та автоматичні записи, забезпечуючи доступ до фінансових даних у реальному часі.

Переваги “BAS Малий бізнес”

Комплексне бухгалтерське програмне забезпечення не обмежується базовим бухгалтерським обліком. Це допомагає організаціям зменшити резервування записів, покращити бюджетування та прогнозування, а також запровадити комплексне управління витратами, розділеними на відповідні категорії. Крім того, він забезпечує безперебійну інтеграцію з банківськими системами, забезпечує точніші аудити та підтримує детальні записи всіх активів і зобов’язань.

Управління готівкою

Функції управління готівкою в програмному забезпеченні для бухгалтерського обліку гарантують точне впорядкування грошових статей шляхом автоматичної звірки касових операцій із банківськими виписками.

Ці функції також дозволяють компаніям своєчасно приймати рішення щодо інвестицій, позик та інших грошових коштів за допомогою автоматизованого прогнозування грошових коштів на основі кредиторської, дебіторської заборгованості, допоміжних бухгалтерських книг і зовнішніх транзакцій.

Управління ресурсами

Сучасне бухгалтерське рішення допоможе вам керувати всім фінансовим циклом основних засобів, включаючи придбання, капіталізацію, амортизацію та вибуття. Повна видимість даних допомагає компаніям надавати точні фінансові звіти щодо збільшення та зменшення вартості.

Управління ризиками та відповідність нормативним вимогам

Найкращим захистом організації від шахрайства та неавторизованого доступу користувачів є бухгалтерське програмне забезпечення з вбудованим захистом, управлінням ризиками та контролем аудиту. Ці засоби внутрішнього контролю гарантують, що компанія має безпечне джерело даних.

Управління доходами

Вбудовані функції керування доходами в бухгалтерському програмному забезпеченні автоматизують процес використання аналітики для максимізації прибутку та прибутковості.

Звітність та аналітика

Комплексна система бухгалтерського обліку не лише реєструє фінансові операції, але й пропонує звітність та аналіз. Вбудовані інформаційні панелі допомагають фінансовим керівникам піклуватися про фінансовий стан своєї компанії та отримувати більш детальну інформацію.

Інформаційні панелі дозволяють вимірювати критичні фінансові показники в режимі реального часу, включаючи коефіцієнт поточної ліквідності, підвищений коефіцієнт короткострокової ліквідності, чистий оборотний капітал і оборотність запасів.