неділя , 26.09.2021

Місту Івано-Франківську – 358 років

7 травня в Івано-Франківську традиційно відзначають День міста. У цей день 358 років тому тоді ще Станіславів отримав Магдебурзьке право.

Місто Івано-Франківськ є одним з найбільш динамічних обласних центрів України, яке активно розвивається як в економічній, так і в соціальній сферах.

Одним із найбільш важливих факторів соціально-економічного розвитку міста є збільшення чисельності населення, інформує Головне управління статистики в Івано-Франківській області.

Наявність у місті розвиненої інфраструктури, рівень якості життя сприяють міграційному та природному приросту населення. Зараз в Івано-Франківську проживає майже 237,7 тис. мешканців або 39,2% чисельності міського та 17,4% всього наявного населення області. За віковою структурою  найбільшу  частку  (34,7%)  серед  населення  міста  складають молоді особи у віці 20–39 років,  26,2% – у віці 40–59 років. Середній вік жителів міста – 39 років.

У місті зростає підприємницька та ділова активність. Кількість суб’єктів господарювання складає 16,8 тис., що у розрахунку на 10 тис. населення становить 643 одиниці (середньообласний показник – 383 одиниці).

У загальній кількості суб’єктів господарювання міста понад три чверті (76,8%) складають фізичні особи-підприємці. Кількість зареєстрованих підприємств (юридичних осіб) за останні три роки зросла на 9,9% і станом на 1 січня 2020 року їх налічувалося 12,4 тис. або 43,2% від загальної кількості юридичних осіб в області.

У місті активно ведеться житлове будівництво. Понад 45% загальної площі нового житла (341,3 тис.м2), спорудженого в області у 2019 році, знаходиться у місті Івано-Франківську. Упродовж 2019 року підприємствами обласного центру вироблено будівельної продукції на 2,5 млрд.грн, що склало 67,7% загальнообласних обсягів будівельної продукції.

Основу промислового комплексу міста складають підприємства переробної промисловості, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. За 2019 рік промисловими підприємствами м.Івано-Франківська реалізовано продукції (товарів, послуг) на 11,8 млрд.грн або 17,6% загальнообласного обсягу.

Підприємствами та організаціями обласного центру за рахунок усіх джерел фінансування упродовж 2019 року освоєно 4,2 млрд.грн капітальних інвестицій  або  45%  загальнообласного  обсягу  вкладень,  що  у  розрахунку на  одну  особу  населення  складає  16,2 тис.грн  (в  середньому  по  області – 6,8 тис.грн).

В економіку міста на кінець 2019 року інвесторами з 43 країн світу вкладено 343,4 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що становить 47,4% обсягів інвестицій в область. Рівень залучених прямих  інвестицій в економіку міста у розрахунку на одну особу населення склав 1324,7 дол. США, що є значно вищим показником, ніж в середньому по області (529,3 дол.) та по Україні (855,5 дол).

Зручне географічне розташування сприяє розвитку зовнішньої торгівлі з країнами світу. Обсяги експорту товарів м.Івано-Франківська у 2019 році склали 275,2 млн.дол. США, імпорту – 260,9 млн.дол. США.

У загальнообласних обсягах експорту товарів питома вага суб’єктів зовнішньоекономічної  діяльності  міста  у  минулому  році  склала  30,2%, імпорту – 31,3%. Партнерами міста у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 97 країн світу. Найбільші експортні поставки товарів з обласного центру здійснювалися до Румунії, Чехії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Польщі, Німеччини, Гонконгу та Іраку.

На підприємствах, в установах й організаціях міста зайнято понад 74 тис. осіб, що складає майже 40% середньооблікової чисельності штатних працівників, зайнятих в економіці області.

Додати коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*